1, Nguyễn văn Dương
SBD: 59361 Điểm 81944
Nguyễn văn Dương
2, phạm thiên phúc
SBD: 64056 Điểm 79321
phạm thiên phúc
3, Lê Tuệ Lâm
SBD: 56447 Điểm 62641
Lê Tuệ Lâm
4, TRẦN MINH ĐỨC
SBD: 60406 Điểm 56084
TRẦN MINH ĐỨC
5, Phạm Quỳnh Anh
SBD: 56670 Điểm 50273
Phạm Quỳnh Anh
6, Dương Thái Bảo
SBD: 59475 Điểm 37889
Dương Thái Bảo
7, Nguyễn Đức Minh
SBD: 56264 Điểm 31090
Nguyễn Đức Minh
8, Phan Hồng Quang
SBD: 55676 Điểm 28138
Phan Hồng Quang
9, Đoàn Thái Ngọc Linh
SBD: 55411 Điểm 20945
Đoàn Thái Ngọc Linh
10, tong ngo minh tuan
SBD: 65048 Điểm 19048
tong ngo minh tuan
KidsTV trên Facebook